mai 29, 2017

Vabatahtliku päästja tegevused

Päästja võib teha nii pääste- kui ennetustööd.

Päästetöö tähendab reageerimist päästesündmustele koos päästeametnikuga või üksi, lähtudes ametniku korraldustest.

Ennetustöö on elanikkonna teavitamine ja juhendamine, et igaüks looks ning väärtustaks ohutust ja turvalisust, mis aitab vähendada õnnetuste ja nende läbi hukkunute ning vigastatute arvu, samuti õnnetustega kaasnevate kahjude suurust.